Gulv

Et gulv er et svært viktig element i et rom. Det er derfor det finnes en egen utdannelse for håndverkere som har gulv som spesialitet. Veggbekledning og gulvlegging er det Byggtapetserere som tar seg av.

Opplæring av en byggtapetserer skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Læretiden i bedrift avsluttes med svenneprøve. Byggtapetserfaget ble skilt ut som eget håndverksfag i 1930, og tapetsering med ulike materialer er fortsatt en del av faget. I tillegg har nye områder som gulvarbeid med tepper av forskjellige stoffer, vinyl- og linoleumsbelegg blitt lagt til i fagområdet.