Legge laminat

Å legge laminat er ikke komplisert eller vanskelig. Å legge laminat er noe de aller fleste klarer med et tilfredsstillende resultat. Likevel er det fallgruver å falle i. Og er du klar over at du har ti tommeltotter bør du få en håndverker til å legge laminatgulvet for deg. De samme argumentene gjelder også for legging av parkett.

Fordeler med laminatgulv

En fordel med laminatgulv er at det er lett å legge. En annen fordel er at laminatgulv kan leveres veldig tynne og dermed legges ovenpå det nåværende gulvet uten at resultatet blir for høyt. Laminatgulv kan ikke slipes men har en motstandsdyktig overflate som bevarer fargen og hindrer bleking fra lys.

Laminatgulv er lett å legge. Den lave byggehøyden gjør gulvet passende å legge ved renovering av gulv. Gulvet kan ofte legges direkte på eksisterende gulv, men sjekk at underlaget er jevnt og om dører behøver korrigering. Selv om det i første omgang anses som billigere å gjøre jobben selv, kan dette fort føre til høyere kostnader. Får du en faglært håndverker til å legge laminatgulvet selv er du sikker på at jobben utføres i henhold til god standard. Da er man sikker på at arbeidet blir utført på en estetisk måte.

Å legge laminat har blitt mye enklere på grunn av moderne klikksystemer, og det er mindre vanskelig å få et godt resultat. Likevel har de forskjellige produsentene gjerne litt forskjellige systemer for hvordan gulvet skal settes sammen, og det er fremdeles mange hensyn som bør tas. Derfor er det ekstremt viktig å være nøye når du leser bruksanvisningen som følger med gulvet. Les den gjerne nøye flere ganger før du setter i gang med å legge laminat.

Kontakt byggtapetserer- og malerfirma Hans Furu for mer informasjon om leggingav laminatgulv i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.