Overflatebehandling

Hans Furu er et byggtapetser- og malerfirma med spesialkompetanse på overflatebehandling av de aller fleste typer overflater. Vi kan hjelpe med overflatebehandling av nye gulv, vegger, himlinger eller andre overflater når de settes opp - slik at de tåler daglig bruk og tidens tann (samt norsk klima). I tillegg har vi også solid kompetanse på overflatebehandling i forbindelse med rehabilitering og oppussing.

Overflatebehandling ved rehabilitering og oppussing

Dette krever høy kompetanse og kjennskap til hvordan tidligere overflatebehandlinger innvirker på overflatene som skal behandles. Om det er ønskelig med overflatebehandling av eldre gulv, vegger eller fiksturer er disse ofte lakkert, malt, impregnert eller oljet på et tidligere tidspunkt, og dette må hensyntas for at sluttresultatet etter behandlingen blir perfekt. Vi har god kjennskap til hvordan ulike overflatebehandlinger fungerer med tidligere behandlinger, og vil kunne sikre en perfekt finish hver gang.

Behandling av nye overflater

Ved nyoppføring eller utskifting av gulv, vegger, himlinger o.l. benyttes ofte ubehandlede eller forbehandlede materialer. Med vår bistand kan du være trygg på at sluttresultatet blir så fint du ønsket.

Vi utfører alle typer overflatebehandlinger i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland, og vårt motto er at ingen jobb er for liten eller for stor.

Ta kontakt om du ønsker vår bistand i forbindelse med overflatebehandling.